نوع خبر: داخلی
تاریخ انتشار: 1395/4/27

مرکز ارتباط مردمی 1526 و شرح وظائف
شرح وظائف

 

مرکز ارتباط مردمی 1526 امور مالیاتی شهر و استان تهران

اکنون سازمانها دریافته‌اند که اگر مردم سیاست‌های سازمانی را درک نکرده و از آنها حمایت نکنند،‌ آن سیاست‌ها در اجرا و هدایت ناکام خواهند ماند. بنابراین، سازمانها در پی الگو‌ها و رویکردهای بهتری برای مطلع ساختن، ‌مشورت و درگیر ساختن مردم در فرایند تدوین خط‌مشی هستند.

سازمان‌هایی که به مخاطبینشان امکان مشارکت می‌دهند، برای تصمیم‌گیری در موقعیت بهتری قرار دارند و تصمیمات آنها از پشتیبانی بیشتری برخوردار می‌شود در حقیقت نمادی از عزم سازمان برای مشارکت همه مخاطبین در تصمیم‌گیری‌های کلان نشان داده می شود. مشارکت، امکان دستیابی سازمان را به اطلاعات مهمی در مورد نیازها و اولویت‌های مخاطبین فراهم می‌کند. لازمه جلب مشارکت داشتن ارتباطات موثر، دو سویه، روان بی‌واسطه بین مخاطبین و سازمان و همچنین بستر سازی مناسب برای ایجاد چنین ارتباطاتی است.

مرکز ارتباطات مردمی 1526 براساس الزامات طرح جامع مالیاتی ودر راستای تحقق اصول تکریم ارباب رجوع  ،  مدیریت پاسخگویی به شکایات و... به مثابة رسانه‏ای کارآمد دربرقراری ارتباط بین مودیان مالیاتی  و ادارات کل امور مالیاتی ، نقش محوری و مؤثری ایفا می‌کند. مرکز ارتباطات مردمی 1526 به عنوان عالی ترین مرجع نظارت بر ارتباطات مودیان  با مدیریت ایده‌ها، نظرها، طرح‌ها، شکایت‌ها، درخواست‌ها، انتقادها و ابراز احساسات می‌کوشد تا با برقراری ارتباطات پویا بین مودیان  و ادارات کل امور مالیاتی و افزایش سطح دسترسی مودیان به مسئولان و کارکنان  با رویکرد حل مشکل و مشارکت در برنامه‌ریزی و نظارت، زمینة مشارکت عمومی را عملی سازد.

عصر ارتباطات، تجارب گذشته مرکز و تجزیه و تحلیل شرایط جدید طرح جامع مالیاتی باعث شد که ساختار قبلی ارتباط با مردمی که بصورت متمرکز و محدود در سازمان  صورت می پذیرفت نتواند پاسخگوی نیازهای مودیان استانی باشد. مرکز ارتباطات مردمی 1526 با هدف تسهیل در برقراری ارتباط  مودیان  باادارات کل امور مالیاتی برای پیگیری مسائل، مشکلات و شکایات، بصورت استانی طراحی و پیاده سازی شد. با این تغییرات علاوه بر سهولت و روانی در دسترسی مودیان  به امور مالیاتی، فرآیند پاسخگویی به مطالبات مودیان  به استان تفویض گردید و مرکز به ناظر عالی ارتباطات مردمی تغییر نقش پیدا کرد.

مودیان محترم   و همکاران مالیاتی می توانند جهت ارائه ایده، طرح، پیشنهاد، شکایت، انتقاد و درخواست از طریق تلفن 1526 با ادارات کل امور مالیاتی شهر واستان تهران ارتباط برقرار نمایند. ازآنجا که ساختار جدید ارتباطات مردمی بصورت یکپارچه الکترونیکی تعریف شده. بنابراین، ارتباط مردم با نزدیکترین مرجع پاسخگویی (استان ها) از نظر فرآیند پاسخگویی با سطوح اجرایی بالاتر تفاوتی نخواهد داشت و بعضا مدت زمان کمتری برای رسیدگی و اخذ پاسخ نیاز دارد.

ارتباطات مردمی با رئیس و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران

برقراری ارتباط دو سویه و تنگاتنگ بین رئیس و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و مردم از حقوق متقابل بین آنها و مورد تاکید سازمان امور مالیاتی کشور است. هر چند که برقراری ارتباط چهره به چهره هنوز نیز از موثرترین انواع ارتباطات است اما به دلیل سختی ها و پیچیدگی های زندگی امروزی و تحولات چشمگیر و شگرف عصر ارتباطات،کانالهای ارتباطاتی متنوع و بعضا سهل و کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بوجود آمده است. مرکز ارتباطات مردمی 1526 با تغییر ساختار ارتباطات مردمی در کشورتحولی عظیم را در برقراری کمی و کیفی ارتباطات مودیان با نظام مالیاتی  ایجاد نمود است.

                                                                                                                                                                                                         روابط عمومی امور مالیاتی شهر و استان تهران

 
 
تعداد بازدید: 908