نوع خبر: بین الملل
تاریخ انتشار: 1395/10/8

نیوزلند بازپرداختهای مالیات کالا و خدمات را در سال 2017 تسریع می بخشد
نیوزلند از فوریه 2017 فرایند پازپرداخت مالیات کالا و خدمات(GST) را از طریق پرداخت مستقیم پول به حساب مودیان بجای ارسال چک را تسریع خواهد کرد.

نیوزلند از فوریه 2017 فرایند پازپرداخت مالیات کالا و خدمات(GST) را از طریق پرداخت مستقیم پول به حساب مودیان بجای ارسال چک را تسریع خواهد کرد.

بنا به گفته ی مایکل وود هاس وزیر امور درآمدی ، مودیان در عوض بازپرداخت مالیات کالا و خدمات را طی دو روز دریافت خواهند کرد که این مسئله بطور چشمگیری زودتر از 10 روزی است که بررسی بازپرداخت توسط چک طول می کشد.

وی بیان داشت این فقط شماری از تغییراتی است که سال آینده بعنوان برنامه نوین سازی اداره درامدهای مالیاتی ارائه می شود که این امر در جهت ساده و سریعتر کردن نیوزلندی ها بمنظور مدیریت امور مالیاتی شان می باشد .

از 7 فوریه 2017 ، اگر ادراه درامدهای مالیاتی جزییات بانک مودیان را نداشته باشند یا در شرایط خاصی مانند تنگنا باشند ، بازپرداخت مالیات کالا و خدمات فقط از طریق چک پرداخت خواهد شد.

تغییرات فوق در پی نظر سنجی سال 2015 درباره استفاده از فناوری دیجیتال در جهت ساده سازی فرایندهای اداره مالیات می آیند.

تهیه و ترجمه : تیم روابط عمومی

New Zealand To Speed Up GST Refunds In 2017

New Zealand will speed up its process for refunding Goods and Services Tax (GST) from February 2017 by paying the money directly into taxpayers' accounts rather than sending a check.

Taxpayers will instead receive GST refunds within two days, significantly faster than the 10 days it takes to process a refund by check, Revenue Minister Michael Woodhouse said.

"It is just one of a number of changes that will be introduced next year as part of Inland Revenue's modernization program to make it easier and faster for New Zealanders to manage their tax affairs," he said.

From February 7, 2017, GST refunds will only be paid by check if Inland Revenue does not have a taxpayer's bank detail, or in special circumstances, such as hardship. The change follows a 2015 consultation on using digital technology to simplify tax agency processes.

Tax-News.com

تعداد بازدید: 148