نوع خبر: داخلی
تاریخ انتشار: 1395/10/7

اطلاعیه دومین جشنواره ایده ها و فرصت ها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی
جشنواره ایده ها و فرصت ها با هدف بهره مندی از ظرفیت های جوانان، ایده های آن ها و کارآفرینی اجتماعی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم مختلف از قبیل جرایم و حوادث رانندگی، اعتیاد، طلاق، سرقت و … طراحی و برای دومین سال متوالی برگزار می شود.

تعداد بازدید: 34

تماس با رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران

حسین بنی صفار

پست الکترونیکی: h.banisafar@tax.gov.ir
سامانه پیام کوتاه: 5000465050