نوع خبر: مالیاتی
تاریخ انتشار: 1395/9/28

شفاف سازي نحوه مصارف ماليات عامل مشارکت بيشتر مردم
ماليات به عنوان يک مقوله اقتصادي تاثيرگذار، نياز به مشارکت حداکثري مردم دارد اما براي رسيدن به اين مشارکت و فرهنگ سازي مالياتي، قطعاً ارائه اطلاعات و گزارش در خصوص هزينه کرد ماليات از سوي دست اندرکاران نظام مالياتي کشور حائز اهميت است. در اکثر کشورها با استفاده از آموزش و اطلاع رساني سعي در افزايش رغبت موديان به پرداخت ماليات دارند.

در واقع استفاده از شيوه‌هاي اطلاع رساني از طريق فرهنگ سازي در رسانه‌ها، ارائه گزارش به مردم در خصوص هزينه کرد درآمدهاي مالياتي، ملموس شدن ارتقاي خدمات و رفاه اجتماعي براي افراد، گسترش آموزش و بهداشت و آباداني در سطح جامعه، از جمله راهکارهاي اتخاذ شده براي گسترش ارتقاي فرهنگ مالياتي و جلب مشارکت مردم در پرداخت داوطلبانه ماليات است که اين امر موجب کاهش فرار مالياتي مي‌شود. در کشور ما نيز براي رسيدن به شفافيت مالياتي و آگاهي مردم از نحوه استفاده دولت از منابع مالياتي راهکارهاي مختلفي از جمله اختصاص يک درصد از سهم ماليات بر ارزش افزوده به طرح تحول سلامت و بخش بهداشت و درمان تبيين شده است تا مردم به وضوح نقش ماليات را در زندگي خود مشاهده کنند. به اين ترتيب با تخصيص بودجه مناسب از محل افزايش يک درصدي ماليات بر ارزش افزوده توسعه مراکز و امکانات درماني نيز در کشور به وضوح قابل مشاهده است. همچنين طبق ماده ?? قانون ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌کنند طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پترويشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند.

علاوه بر اين به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد از عوارض وصولي بند (الف) ماده ?? در حساب مخصوص در خزانه به نامه وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته هزينه گردد. ضمن اينکه تأمين بخش اعظم بودجه احداث پل‌ها، سدها، راه‌ها، توسعه زيرساخت‌هاي شهري، توسعه فضاهاي تفريحي و... نياز به منابع مالي مشخصي براي اتمام پروژه‌ها دارد و ماليات نقش مهمي در تأمين اين منابع مالي دارد. بنابراين در فضاي تعاملي برگرفته از آشنايي بيشتر مردم با قوانين مالياتي و هزينه کرد منابع مالياتي، عملکرد نظام مالياتي منصفانه‌تر قضاوت مي‌شود و مردم با اعتماد به نظام مالياتي عدالت محور به صورت خودجوش در توسعه اقتصادي کشور حضور پيدا مي‌کنند.

منبع:سازمان امورمالیاتی کشور

تعداد بازدید: 101