نوع خبر: داخلی
تاریخ انتشار: 1395/9/23

انتشار کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم
این کتاب با تلاش و همت آقایان حسین بنی صفار ، ابراهیم فلاح جلیسه، علیرضا رجب پور و مهدی حقیقت شهرستانی توسط انتشارات حکایتی دگر به چاپ رسیده است .روابط عمومی امورمالیاتی شهر و استان تهران این همت و تلاش ارزشمند را به ایشان و همکاران امورمالیاتی تبریک می گوید

در بخشی از مقدمه این کتاب چنین آمده است :

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم دارای ویژگی های می باشد که در اغلب کتب هم عنوان موجود در کشور، به چشم نمی خورد یا به ندرت و کم رنگ یافت می شود . اهم ویژگی های مذکور بدین شرح است :

  1. با توجه به تنوع وتفاوت سطح اطلاعات حقوقی مخاطبان محترم، برای رفع هرگونه ابهام و ایجاد امکان قرائت درست واژه های یک شکل و مختلف المعنی در حد توان تلاش گردیده واژه های موصوف با دقت اعراب گذاری شود.
  2. در عین اینکه قانون مالیات های مستقیم مندرج در این مجموعه به صورت کامل تنقیح شده و به عبارتی آخرین وضعیت معتبر این قانون ارائه شده است، ولی به منظور روشن گری و آشنایی مخاطبان گرامی به قانون حاکم بر وقایع و اعمال حقوقی رخ داده در زمان اعتبار مواد قبلی، متن مواد مذکور با درج تاریخ تصویب در پاورقی مواد فعلی قانون درج گردیده است.
  3. با توجه به نوع مجموعه که با محوریت قانون مالیاتهای مستقیم، تهیه گردیده است، سایر قوانین و مقررات مرتبط که می تواند در توسیع و تضییق احکام قانون موثر باشد، در پاورقی درج یا به آن ارجاع شده است.
  4. به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به موارد مورد نظر که یک یا چند واژه یا عبارت آن را در ذهن دارند واژه نامه فصلی (حاوی 1800 واژه یا عبارت) مبتنی بر واژه ها و عبارات کلیدی و مهم تهیه و در پایان مجموعه گنجانیده شده است.
  5. با توجه به اینکه استفاده از واژه های تخصصی در قوانین و مقررات کشور از یکسو و تفاوت زبان حقوقی با زبان محاوره ای از سوی دیگر سبب گردیده تا بسیاری واژه ها امروزه برای مجریان امر و سایر استفاده کنندگان از قانون از جمله دانشجویان رشته حقوق و حسابداری قابل درک و فهم نباشد و اهمیت تعاریف اصطلاحات حقوقی در استنباطات حقوقی به نحوی است که نا آشنایی با آنها می تواند به نتایج نادرستی بیانجامد و بعضاً استخراج احکام قانونی را از درون متون مربوطه دشوار سازد بنابر این در این مجموعه ترمینالوژی حقوقی (حاوی 300 واژه یا عبارت) گنجانده شده است که تعریف واژه ها با اولویت استناد به تعاریف قانونی آنها به عمل آمده است.

بدین معنا که در ارائه این تعاریف اولویت با تعاریف مورد نظر قانونگذار در قوانین و مصوبات هیئت دولت و آئین نامه ها مندرج در سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری استفاده بوده است و در مواردی که تعاریف قانونی از واژه ها در قوانین و آئین نامه های مصوب وجود نداشته تعاریف حقوقی برگرفته از کتب ترمینالوژی حقوقی آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بوده که کاربردی ترین کتاب در این زمینه در بین حقوقدانان کشور می باشد .

تعداد بازدید: 198