نوع خبر: داخلی
تاریخ انتشار: 1395/9/22

جلسه روسای امور حسابرسی مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران برگزار گردید
این جلسه مورخه 22/ 9 / 95 برگزار گردید

این جلسه با حضور مدیرکل ، معاونین و روسای امور حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی مورخه 22/ 9 / 95  در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران برگزار گردید  و  مسئولین امر در خصوص اطلاعیه های خرید وفروش ، وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی، مشکلات و چالش های موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند .

تعداد بازدید: 145