نوع خبر: مالیاتی
تاریخ انتشار: 1395/9/9

درآمد مالیاتی امسال در کشور تاکنون 91 درصد محقق شده است .
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در مهاباد گفت : درآمد مالیاتی امسال در کشور تاکنون 91 درصد محقق شده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در همایش فعالان اقتصادی و اصناف در مهاباد افزود : بر اساس قانون ، مالیات بر درآمد است و هیچ گونه اجحافی بر مودیان مالیاتی پذیرفته نیست .

نادر جنتی در ادامه ابراز امیدواری کرد : تا پایان سال96 طرح جامع نظام مالیاتی در کشور اجرا شود . وی تصریح کرد : بر اساس این طرح ، شیوه های تشخیص و وصول مالیات تغییرات اساسی خواهد داشت و بر اساس اطلاعات صحیح درآمد و هزینه مودیان مالیاتی ، مالیات وصول خواهد شد .

تعداد بازدید: 194