نوع خبر: داخلی
تاریخ انتشار: 1395/9/2

نشست تخصصی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور امروز برگزار می گردد
نشست تخصصی رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور با مدیران کل،معاونین و روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران در سالن اجتماعات مدرس وزارت اموراقتصاد و دارائی برگزار می گردد

تعداد بازدید: 109

تماس با رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران

محمدرضا نوری

سامانه پیام کوتاه: 5000465050