نوع خبر: بین الملل
تاریخ انتشار: 1395/8/24

ویتنام درصدد کاهش مالیات بر شرکتهای موسسات تجاری کوچک و متوسط
ویتنام درصدد کاهش مالیات بر شرکتهای موسسات تجاری کوچک و متوسط

ویتنام به دنبال کاهش نرخ مالیات درآمد شرکتها تا 3 درصد برای موسسات تجاری کوچک و متوسط(SME)  به منظور افزایش شمار آنها به 1 میلیون تا سال 2020 است.

پیش نویس طرحی که دولت این ماه به مجمع عمومی ارائه می دهد که در آن پیشنهاد می کند نرخ مالیات بر درامد شرکتها برای موسست تجاری کوچک متوسط و همچنین موسسات نوپا از 20 درصد کنونی به 17 درصد بین سالهای 2017 و 2020 کاهش یابد.

فام دینا تای مدیر اداره سیاست مالیاتی وزارت دارایی اعلام کرد اگر طرح فوق مصوب شود "ما مطمئن خواهیم شد که هر سال دارای هزاران موسسه تازه تشکیل شده باشیم " و بیان داشت " سهم این شرکتهای جدید در بودجه کاهش درامد را جبران و طی زمان درآمد بودجه کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

تهیه و ترجمه : تیم روابط عمومی

Vietnam To Reduce Corporate Tax On SMEs

 Vietnam is looking to slash the corporate income tax rate by three percent for small and medium-sized enterprises (SMEs) to boost their number to one million by 2020.

A draft plan, which the Government will submit to the National Assembly this month, proposes to cut corporate income tax for SMEs as well as start-ups from the current 20 percent rate to 17 percent between 2017 and 2020.

Pham Dinh Thi, the Director of the Finance Ministry's Tax Policy Department, said the plan, if approved, "will ensure that there are thousands of newly established enterprises every year," and said "the contribution of these new firms to the state budget will help offset the revenue drop and over time will increase the state budget revenue."

Tax-news.com

تعداد بازدید: 221